دکترسیدمحمدرضا نیک تبار

  • فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
  • عضو هییت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • فارغ التحصیل پزشک عمومی با رتبه اول
  • فارغ التحصیل رشته جراحی عمومی با رتبه اول دانشگاه
  • فارغ التحصیل رشته فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
  • اخذ بورد فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی با رتبه ممتاز
  • عضو انجمن جراحان پلاستیک ایران
  • انتشار چندین مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی